Kamigoto 3: Nhà thờ Kashiragashima

Nhà thờ nằm trong Danh sách di sản thế giới dự kiến của UNESCO

Kashiragashima là nơi không có người sinh sống cho đến khi Domingo Mori Matsujiro chạy trốn đến vào năm 1859 để thoát khỏi sự đàn áp của chính phủ đối với những người theo Cơ đốc giáo. Sau đó, ông đã cho xây dựng một nhà thờ tạm thời và một trường truyền giáo dành cho những người trẻ Nhật Bản; đây là giai đoạn bắt đầu của nhà thờ Kashiragashima. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1910 và hoàn thành vào năm 1919. Đây là một trong những nhà thờ đá hiếm có ở Nhật Bản và là một trong những nhà thờ và địa điểm Cơ đốc giáo ở Nagasaki, hiện đang nằm trong Danh sách di sản thế giới dự kiến của UNESCO. Nhà thờ cũng chính thức được công nhận là tài sản quốc gia quan trọng vào năm 2001.

Seri bài viết về đảo Kamigoto ở Nagasaki

1. Nhà thờ Ebukuro 2. Nhà thờ Aosagaura 3. Nhà thờ Kashiragashima
4. Công viên tưởng niệm Ryoma 5. Vẻ đẹp của đảo Kamigoto 6. Khách sạn Margherita

0
0