Kamigoto 4: Công viên tưởng niệm Ryoma

Tưởng nhớ con tàu Wild Wave bị đắm ở ngoài khơi đảo Kamigoto

Sakamoto Ryoma là một trong những vị anh hùng nổi tiếng và được yêu mến nhất ở Nhật Bản, một trong những nhà cách mạng quan trọng nhất vào cuối thời Edo và cũng là vị anh hùng trong lòng tôi. Đúng vậy, tôi là một người hâm mộ lớn, nhưng tôi lại không biết rằng có một bức tượng của ông ở trên đảo Kamigoto! Bức tượng nằm trong công viên tưởng niệm Sakamoto Ryoma, được xây dựng để tưởng nhớ 'Wild Wave', con tàu mà Ryoma đã mua từ một thương gia Xcốt- len nổi tiếng Glover và đã bị đắm ở ngoài khơi hòn đảo này trên đường tới Satsuma (ngày nay là tỉnh Kagoshima). Về sau, Ryoma đã tới hòn đảo và cầu nguyện cho những người bạn đã mất. Tất nhiên, tôi rất thích cuộc gặp gỡ bất ngờ với vị anh hùng của mình trên hòn đảo xa xôi này!

Để biết thêm thông tin về Ryoma, hãy đọc seri bài viết Tìm kiếm Ryoma Sakamoto.

Seri bài viết về đảo Kamigoto ở Nagasaki

1. Nhà thờ Ebukuro 2. Nhà thờ Aosagaura 3. Nhà thờ Kashiragashima
4. Công viên tưởng niệm Ryoma 5. Vẻ đẹp của đảo Kamigoto 6. Khách sạn Margherita

0
0