Kodomo No Hi dọc theo sông Tengan

Ngày của trẻ em kỷ niệm hạnh phúc của bé trai

Người dân trên khắp Okinawa và Nhật Bản sẽ treo cá chép trong tuần đầu tiên của tháng Năm để kỷ niệm Tuần lễ Vàng. Cá chép đại diện cho Ngày trẻ em hoặc Kodomo No Hi được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 hàng năm.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.