Thiên đường các loài bò sát và bộ cá sấu

Trải nghiệm một chút nguy hiểm và một chút thích thú trong khu Nature Land

Sở thú Okinawa chắc chắn không phải là một vườn thú lớn nhưng nó có gần 200 loài trong vườn quốc gia. Ở cực nam của vườn thú cực nằm ở nam Nhật Bản có một vùng đất thấp đầy cá sấu, cá sấu mõm ngắn, ếch, rùa, rùa cạn, rắn, cự đà và thằn lằn sẽ làm hài lòng những người không sợ những con vật trên. Những con rắn và thằn lằn có thể được nhìn thấy bên trong một ngôi nhà bò sát, sau đó leo lên đỉnh của tòa nhà bạn sẽ thấy một số cá sấu ngay bên dưới. Khi leo lên xuống và vượt ra ngoài ngôi nhà bò sát dẫn đến một con đường đi qua nơi ở một con cá sấu mõm ngắn Mỹ, rùa, rùa cạn và nhiều cá sấu. Những con vật này được giữ một khoảng cách an toàn hoặc bên dưới khách trong khu Nature Land tại Sở thú và Bảo tàng Okinawa ở thành phố Okinawa

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.