Ga Osaka

Trung tâm vận tải ở Tây Nhật Bản

Tác giả Takane Shoji   

Nếu đang du lịch ở Osaka, có thể lúc nào đó bạn sẽ đi ngang qua ga Osaka. Dù nhìn không thu hút như nhà ga Tokyo đã được phục dựng lại nhưng ga Osaka lại là một trung tâm hiện đại của Osaka, Hyogo và khu vực lân cận xung quanh.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Trang Vũ

Trang Vũ @trang.v

Original by Takane Shoji