Hướng dẫn cơ bản đến thành cổ Osaka: 01

Từ ga Osaka đến Hào phía đông bên ngoài của thành cổ Osaka

Mặc dù tôi đã sống ở vùng Kansai trong nhiều năm và đến thăm thành cổ Osaka để xem các buổi hòa nhạc vào những dịp khác nhau, tôi lại chưa bao giờ đến thăm Thành cổ. Lần này, tôi quyết tâm đến Thành cổ thăm thú và khám phá những khu đất rộng lớn bên trong lẫn bên ngoài. Tôi ở tại khách sạn Westin Osaka, nằm gần ga JR Osaka, từ đó tôi bắt đầu hành trình đến thăm thành cổ lần đầu tiên trong đời. Đây là hành trình từng bước khám phá Thành cổ Osaka và Công viên thành cổ Osaka của tôi. Chuyến đi đầu tiên bắt đầu từ ga JR Osaka. Nếu bạn dõi theo tôi, tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì quan trọng! Đối với các phần còn lại của cuộc hành trình, xin vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây.

Hướng dẫn đến thành cổ Osaka
01: Từ Ga Osaka đến Hào sâu phía Đông của tòa thành Osaka
02: Từ Hào sâu phía đông đến Gokurakubashi của thành cổ
03: Từ Gokurakubashi đến nơi cuối cùng của Hideyori & Yodo
04: Quảng trường đá được đánh dấu và khu đạn từ Thế chiến II
05: Tường ngoài của Yamazato-maru đến tường ẩn của tòa thành
06: Cổng Shikiri-mon đến Tháp Chính của thành Osaka
07: Kho chứa vàng và viên nang thời gian
08: Tháp chính, mái Kimmeisui và Noon Marker
09: Lịch sử trưng bày tại tháp chính của tòa thành Osaka
10: Vườn Nhật Bản ở phía trước tháp chính của thành cổ Osaka
11. Cổng Sakura-mon, đá khổng lồ, lề đường và hào trống
12: Tháp pháo số 1, 6 và Taiko đến Vườn Nishinomaru
13: Tháp pháo Sengan qua cổng Otemon đến hào bên ngoài phía nam

Thêm thông tin

Tìm hiểu thêm về Osaka Castle

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.