Hướng dẫn cuối cùng đến thành cổ Osaka: 07

Kho chứa vàng và hộp vượt thời gian

Chuỗi ảnh này là để hướng dẫn bạn từng bước khi bạn khám phá thành cổ Osaka và công viên thành cổ Osaka. Bước thứ bảy của cuộc hành trình bắt đầu tại không gian mở ở phía trước tháp chính của thành cổ Osaka. Bạn cuối cùng cũng đang đứng trước thành cổ tráng lệ! Nhưng trước khi vào trong, tại sao bạn không nhìn xung quanh và khám phá không gian mở trước? Tôi chắc rằng bạn sẽ kiệt sức để khám phá nó sau khi ghé thăm tám tầng của tháp chính, vì vậy khi bạn vẫn còn năng lượng, tốt hơn là khám phá không gian mở. Có một số điều kỳ lạ ở đây, chẳng hạn như kho chứa vàng, được chỉ định là một di sản văn hóa quan trọng, đá đẹp và một hộp thời gian. Thưởng thức! Để được hướng dẫn thêm, vui lòng tham khảo các liên kết bên dưới.

Hướng dẫn cuối cùng đến thành cổ Osaka
01: Từ JR Osaka St. đến bên ngoài hào phía đông của thành cổ Osaka
02: Từ bên ngoài hào phía đông đến Gokurakubashi của thành cổ Osaka
03: Từ Gokurakubashi đến nơi cuối cùng của Hideyori & Yodo
04: Quảng trường đá và dấu vết từ Thế chiến II
05: Yamazato-maru Bailey để ẩn Bailey
06: Cổng Shikiri-mon đến Tháp Chính của thành cổ Osaka
07: Kho chứa vàng và đồ cổ
08: Tòa tháp chính, Kimmeisui Well Roof và Noon Marker
09: Lịch sử trưng bày tại tháp chính của thành cổ Osaka
10: Vườn Nhật Bản ở phía trước tháp chính của thành cổ Osaka
11. Cổng Sakura-mon, đá khổng lồ, lề đường và hào trống
12: Tháp pháo số 1, 6 và Taiko đến Vườn Nishinomaru
13: Tháp pháo Senganqua cổng Otemon đến bền ngoài hào phía Nam

Thêm thông tin

Tìm hiểu thêm về Osaka Castle

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.