Hướng dẫn cuối cùng đến thành cổ Osaka: 13

Tháp pháo Sengan qua cổng Otemon đến bên ngoài hào phía Nam

Chuỗi ảnh này là để hướng dẫn bạn từng bước khi bạn khám phá thành cổ Osaka và Công viên thành cổ Osaka. Bước thứ mười ba (và cuối cùng) của cuộc hành trình bắt đầu tại tháp pháo Sengan, sau đó tiến tới cổng Otemon, lối vào chính thức của thành cổ Osaka! Mỗi tòa nhà lịch sử có một số câu chuyện thu hút, được viết chi tiết trong các chú thích ảnh. Bạn có thể nghĩ đây là kết thúc cuộc hành trình khám phá thành cổ Osaka và bây giờ bạn có thể về nhà. Nếu vậy bạn hoàn toàn sai! Có những thú vui khác mà bạn có thể tìm thấy trong vùng lân cận rộng lớn này và bạn sẽ hối tiếc nếu bạn về nhà ngay bây giờ! Những người muốn khám phá nhiều hơn, hãy đọc những chuỗi ảnh khác của tôi. Cuộc hành trình của bạn vẫn tiếp diễn! Để biết thêm thông tin về thành cổ Osaka, vui lòng xem các liên kết bên dưới.

Hướng dẫn cuối cùng đến thành cổ Osaka
01: Từ JR Osaka St. đến bên ngoài hào phía đông của thành cổ Osaka
02: Từ bên ngoài hào phía đông đến Gokurakubashi của thành cổ Osaka
03: Từ Gokurakubashi đến nơi cuối cùng của Hideyori & Yodo
04: Quảng trường đá và dấu vết từ Thế chiến II
05: Yamazato-maru Bailey để ẩn Bailey
06: Cổng Shikiri-mon đến Tháp Chính của thành cổ Osaka
07: Kho chứa vàng và đồ cổ
08: Tòa tháp chính, Kimmeisui Well Roof và Noon Marker
09: Lịch sử trưng bày tại tháp chính của thành cổ Osaka
10: Vườn Nhật Bản ở phía trước tháp chính của thành cổ Osaka
11. Cổng Sakura-mon, đá khổng lồ, lề đường và hào trống
12: Tháp pháo số 1, 6 và Taiko đến Vườn Nishinomaru
13: Sengan tháp pháo qua cổng Otemon đến bền ngoài hào phía Nam

Thêm thông tin

Tìm hiểu thêm về Osaka Castle

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.