Liên Hoan Xiếc Thế Giới Daigogei

Một lễ hội nghệ thuật đường phố vui nhộn ở Shizouka

Tổ chức ở thành phố Shizouka vào đàu tháng 11 hằng năm, giải đấu thế giới Daidogei là lễ hội 4 ngày về trình diễn đường phố, với mảng những người trình diễn tài năng từ vòng quanh thế giới.

Khắp thành phố bạn có thể xem những chú hề và nghệ sĩ múa rối, người chuyên nghiệp và những người nhào lộn, và nhiều nhóm người của nhiều loại nghệ thuật giải trí khác, và hầu như là miễn phí !

0
0

Bình luận