Bảo tàng Edo - Lịch sử sống động!

Lối vào quá khứ và trải nghiệm truyền thống

Tác giả George Popescu   

Bảo tàng Edo-Tokyo là một tòa nhà tuyệt vời, với việc xây dựng những bản sao của những tòa nhà, thiết bị, và những mẫu vật lịch sử từ thời Edo qua thời Minh Trị và đến thời hiện đại. Bạn có thể thấy làm thế nào con người có thể trở về thời cổ xưa, bao gồm cả cách xây dựng những tòa nhà, và thành cổ. Có nhiều công cụ và những vật dụng ăn uống mỗi ngày được dùng trong lịch sử, một số bản sao cũng như bản thật. Hãy trở lại đúng thời điểm và thưởng thức nền văn hóa lịch sử phong phú, sâu sắc của Nhật trong một ngày và bạn sẽ ngạc nhiên bởi tốc độ phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bảo tàng này thì tuyệt vời cho các cặp đôi hay cho cả gia đình; đây là nơi vui vẻ cho mọi người!

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Original by George Popescu