Lễ hội Iriya Asagao

Một lễ hội cổ có từ thời Edo

Khi: Đầu Tháng 7 2024
Chú ý: Thời gian diễn ra sự kiện này vẫn chưa được ấn định. Trang web của chúng tôi sẽ được cập nhật ngay khi lịch chính thức của sự kiện được thông báo. Xin hãy xem qua trang web chính của sự kiện để nắm bắt được thông tin mới nhất.

Lễ hội Iriya Asagao được tổ chức vào ngày 6, 7, 8 tháng 7 hằng năm từ cuối thời Edo, khi asagao (hoa bìm bìm hoa tía) trở nên phổ biến trong giới samurai cấp thấp. Hằng năm, hơn 400,000 người tụ tập lại để xem hơn 100 gian hàng bán hoa bìm bìm hoa tía.

Đến đó

3 minutes from JR Uguisudani Station, 1 minute from Tokyo Metro Iriya Station.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

Bình luận

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.