Đặc trưng du lịch mới nhất

Cảnh quan từ Cầu Akashi khổng lồ

Bạn có thể thấy nhiều thứ từ độ cao 300m

Nhà khách quốc tế Kobe

Tòa nhà với cửa hiệu, sân vườn, và hơn thế

MOS Burger

Nguồn gốc Nhật Bản

Cảnh quan Kobe Motomachi về đêm

Cảm giác âu Châu tại quận thương mại