Đặc trưng du lịch mới nhất

Thành cổ Himeji

Kiến trúc đẹp

Săn nấm ở Mikiyama

Tìm hiểu về thức ăn hoang dã ở công viên rừng Hyogo

Viện Bảo Tàng Amashin

Bộ sưu tập ống đựng tiền lớn nhất Nhật Bản

Thành cổ Sasayama

Một Pháo đài ở nông thôn