Đặc trưng du lịch mới nhất

Thành cổ Sasayama

Một Pháo đài ở nông thôn

Bảo tàng Gấu Teddy Mỹ ở Kobe

Gấu teddy dễ thương trong một ngôi nhà Mỹ xây năm 1920

Ako: Tòa thành của 47 Samurai

Tàn tích ấn tượng ở thành phố Ako, tỉnh Hyogo

Cảnh quan từ Cầu Akashi khổng lồ

Bạn có thể thấy nhiều thứ từ độ cao 300m