category image

Hoạt động

Tìm thấy 21 kết quả
Kobe Misaki Stadium

Kobe Misaki Stadium

Kobe Misaki Stadium made Japanese history upon its completion in 2001, as the first stadium in the country to install night lighting and offer matches..

Hyogo
Kobe Chinatown (Nankinmachi)

Kobe Chinatown (Nankinmachi)

Nankin-machi is a neighborhood in Kobe, Japan located south of Motomachi station adjacent to the Daimaru Department Store and is a major tourist attraction...

Hyogo
Kobe Port Tower

Kobe Port Tower

The Kobe Port Tower is one of the landmarks in the port city of Kobe, Japan. The sightseeing tower was completed in 1963 and paused operation from late..

Hyogo
Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

06 Tháng 12 - 15/12/2020

Kobe Luminarie được tổ chức thường niên trong hai tuần đầu tiên của tháng 12 nhằm tưởng nhớ về trận đại động đất Hanshin năm 1..

Hyogo, Kobe Foreign Settlement..
World Cup Undokai

World Cup Undokai

02 Tháng 11 - 04/11/2020

Bạn đang lên kế hoạch cho chuyến đi đến Kansai vào tháng 9 này? Hãy tham gia Undokai World Cup! Được tổ chức ngoài khơi bờ biể..

Hyogo, Awaji Island ¥2,500