Đường đến Oku-no-In

Đôi khi đó là một chuyến đi không chỉ đơn giản là một điểm đến

Oku-no-In có nghĩa là ' Đền thờ tâm hồn', và đó là cái tên được đặt cho đền thờ và ngôi đền được cải tạo lại, tránh xa sự tàn phá của thế giới. Đằng sau đền Oyamazumi rất lớn của Omishima, tôi tìm thấy biển chỉ dẫn tới Oyamazumi Oku-no-In. Tôi phải ngắm nhìn nó! Tôi đi theo con đường, và mặc dù tôi không ấn tượng với những gì tôi tìm thấy ở đích đến của tôi, cuộc hành trình thật tuyệt vời.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.