Omikoshi Soneri

Triển lãm lễ hội uy tín tại ngôi đền Matsuyama

Tác giả JapanTravel Guest   

Vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng năm, một cuộc triển lãm tổng quát về các lễ hội truyền thống Ehime được tổ chức tại ngôi đền Ehime. Nó biểu trưng cho Ushinori và các ngôi đền thiện chiến, va chạm mãnh liệt vào nhau.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Original by JapanTravel Guest