category image
Tìm thấy 2 kết quả
Lễ hội Câu chuyện Mùa đông ở hồ Towada

Lễ hội Câu chuyện Mùa đông ở hồ Towada

Giữa Tháng 11 - Cuối Tháng 1

Câu chuyện Mùa đông ở hồ Towada là lễ hội mùa đông lớn nhất khu vực Tohoku. Hãy khám phá xem điều gì diễn ra ở đó và cách đi n..

Aomori
Lễ hội Nebuta ở Aomori

Lễ hội Nebuta ở Aomori

27/08/2022 - 28/08/2022

Lễ hội Nebuta là lễ hội Tanabata lớn nhất trong ba lễ hội chính của vùng Tohoku.

Aomori Miễn phí
 

Lịch sự kiện