category image
Tìm thấy 3 kết quả
Lễ hội cấy lúa Arao 2024

Lễ hội cấy lúa Arao 2024

Cuối Tháng 6

Thị trấn Arao tổ chức lễ hội cấy lúa để bắt đầu vụ mùa thường niên.

Kumamoto Free Entry
Lễ hội lửa Aso 2025

Lễ hội lửa Aso 2025

Cuối Tháng 3

Sườn đồi Aso thắp sáng với những ngọn lửa trong suốt Lễ hội lửa vào tháng ba mỗi năm.

Kumamoto Free Entry
 

Lịch sự kiện