category image
Tìm thấy 1 kết quả
Lễ hội Hadaka Nhật Bản 2025

Lễ hội Hadaka Nhật Bản 2025

Giữa Tháng 2

Thách thức với cái lạnh thấu xương ở Okayama trong lễ hội Saidaiji Eyo Hadaka Matsuri, còn được gọi là Lễ hội khỏa thân - lễ h..

Okayama

Lịch sự kiện