category image
Tìm thấy 2 kết quả
Vũ điệu Obon - Tsuwano 2024

Vũ điệu Obon - Tsuwano 2024

Giữa Tháng 8

Tsuwano là một vũ điệu Obon độc đáo, tại một thị trấn cổ ở Tsuwano, Shimane, đã được trình diễn hơn 400 năm qua. Nó được biểu ..

Shimane Free Entry
Cưỡi ngựa bắn cung Yabusame Tsuwano 2025

Cưỡi ngựa bắn cung Yabusame Tsuwano 2025

Đầu Tháng 4

Yabusame là lễ hội cưỡi ngựa bắn cung ở Tsuwano, tổ chức vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng Tư hằng năm. Sân cưỡi ngựa bắn cu..

Shimane Free Entry
 

Lịch sự kiện