category image
Tìm thấy 1 kết quả
Lễ hội Tanabe 2024

Lễ hội Tanabe 2024

Cuối Tháng 7

Lễ hội Tanabe diễn ra mỗi mùa hè ở thành phố Tanabe. Vào ngày 24 và 25 tháng 7 một chuỗi các sự kiện được thực hiện trong thàn..

Wakayama

Lịch sự kiện