Lễ hội mùa hè ở Kusatsu

Tuyệt nhất ở Gunma

Vào hai dịp, tôi đã có được vinh dự của việc không chỉ có mặt mà còn tham gia một trong những matsuri ( lễ hội mùa hè) tuyệt vời nhất trong toàn tỉnh Gunma. Như tôi được giải thích, tiền đề cơ bản của lễ hội này là rước một đền thờ di động vòng quanh khu phố lân cận, nhằm mang nó đến gần những người dân già hơn vì họ không đến được đền thờ thật. Cơ bản thì phải nâng khá nặng và phải chuyển động cẩn thận, tất cả được bơm sức bằng một lượng rượu dồi dào (Dù sao thì đây cũng là một lễ hội mùa hè mà). Được tổ chức kéo dài qua ba buổi chiều, mỗi tối lên đến đỉnh điểm với tất cả omikoshi từ mỗi khu phố gặp nhau tại trung tâm thị trấn. Mỗi cái va vào nhau để thể hiện xem nhóm nào nhiệt tình, hăng hái nhất.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.