Lễ hội pháo hoa tại Hiroshima

Vẻ đẹp của pháo hoa Nhật Bản

 Tác giả Virginia Gonzalez   11-03-2018
Hình ảnh bởi Virginia Gonzalez
Thành viên JapanTravel
Phiên dịch bởi Minh Hiếu Hoàng

Tham gia bình luận