Tìm thấy 4 kết quả
Lễ hội mùa thu đền Shirakami

Lễ hội mùa thu đền Shirakami

28/10/2020 - 29/10/2020

Đền Shirakami, ở trung tâm Hiroshima, với nhiều hoạt động, gian hàng và kagura diễn ra vào hai đêm cuối tháng 10 mỗi năm.

Hiroshima, Shirakami Shrine..
Lễ hội hóa trang tại Fushigi-ichi Matsuri

Lễ hội hóa trang tại Fushigi-ichi Matsuri

Cuối Tháng 4

Fushigi-ichi matsuri được tổ chức ở trước ga Yokogawa vào tháng 4 hàng năm với rất nhiều người tham gia trong những bộ trang p..

Hiroshima, Yokogawacho
Lễ hội pháo hoa tại Hiroshima

Lễ hội pháo hoa tại Hiroshima

Cuối Tháng 7 - Đầu Tháng 8

Lễ hội pháo hoa tại Hiroshima diễn ra vào gần cuối tháng 7 hàng năm, với 10,000 chiếc pháo hoa được bắn ở vịnh trong bối cảnh ..

Hiroshima, Ujinahatoba Park..
 

Lịch sự kiện