Mibu no Hana Taue

Lễ trồng lúa hàng năm của Kita-Hiroshima

Tác giả Emmie Tsumura   
Nơi đến: Kitahiroshima Khi: Tuesday - Jun 9th 2020 ,  10:50am - 2:00pm

Mibu no Hana Taue là một lễ trồng lúa truyền thống được diễn ra hằng năm ở phía Bắc Hiroshima vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Nó được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể năm 2011.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Linh Lê Thùy

Linh Lê Thùy @linh.le.thuy

Original by Emmie Tsumura

Bình luận