Mibu no Hana Taue 2024

Lễ trồng lúa hàng năm của Kita-Hiroshima

Nơi đến: Mibu, Kitahiroshima, Yamagata District, Hiroshima 731-1515, Japan Khi: Đầu Tháng 6 2024
Chú ý: Thời gian diễn ra sự kiện này vẫn chưa được ấn định. Trang web của chúng tôi sẽ được cập nhật ngay khi lịch chính thức của sự kiện được thông báo. Xin hãy xem qua trang web chính của sự kiện để nắm bắt được thông tin mới nhất.

Mibu no Hana Taue là một lễ trồng lúa truyền thống được diễn ra hằng năm ở phía Bắc Hiroshima vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Nó được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể năm 2011.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Bình luận

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.