Nhà thờ Tưởng niệm Hòa bình Thế giới

Nhà thờ ở thành phố Hiroshima được coi là biểu tượng hòa bình

Những đồ vật tạo tác trưng bày xung quanh Nhà thờ Tưởng niệm Hòa bình Thế giới khiến nhà thờ giống như một bảo tàng

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.