Đảo Yakushima

Cây cối, rừng rậm,...

Một nhà thông thái từng nói:"Trong khi đi giữa những cái cây bạn sẽ có cảm giác của khu rừng không phải là những cái cây đơn lẻ với hình dạng đặc biệt của chúng và những dạng tạo thành chất lượng của tất cả những cái cây." Yakushima thật sự cho bạn "trải nghiệm tối thượng". Nơi rất đáng để đến !

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.