Đảo Yakushima

Cây cối, rừng rậm,...

Tác giả Josef Diermair   

Một nhà thông thái từng nói:"Trong khi đi giữa những cái cây bạn sẽ có cảm giác của khu rừng không phải là những cái cây đơn lẻ với hình dạng đặc biệt của chúng và những dạng tạo thành chất lượng của tất cả những cái cây." Yakushima thật sự cho bạn "trải nghiệm tối thượng". Nơi rất đáng để đến !

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Bài viết gốc của Josef Diermair