Những bức tượng của Kagoshima

Tìm các nhân vật lịch sử ở xung quanh thành phố

Kagoshima rất tự hào về vai trò nổi bật trong lịch sử Nhật Bản, và đã trở nên nổi tiếng hơn trong nước với sự thành công của các chương trình truyền hình quốc gia về các nhân vật như chính trị gia samurai Ryoma Sakamoto và vợ của Shogun Atsuhime. Dường như mọi góc phố đều có tượng của một nhân vật lịch sử hay một địa phương xứng đáng khác, và nhiều bức tượng có những giải thích bằng tiếng Anh để chúng ta có thể thấy vai trò của họ trong quá khứ . Mặc dù bạn không quan tâm đến lịch sử, tuy nhiên, họ thêm rất nhiều nét duyên dáng và tính cách cho thành phố.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.