Đại Phật Kamakura

Tượng Phật lớn thứ hai Nhật Bản!

Tác giả Andre Moreira   

Tọa lạc tại đền Koutokuin, Kamakura là bức tượng Phật lớn thứ hai Nhật Bản. Ban đầu tượng được làm bằng gỗ nhưng đã bị phá hủy bởi một trận bão lớn, năm năm sau đó tượng được tái xây dựng bằng đồng và tồn tại cho đến ngày nay. Tượng cao 11,3 m, bạn có thể vào bên trong bức tượng để xem cách nó được xây dựng! Bạn có thể trả thêm 20¥ để vào trong (chỉ 20¥)! Không ai thu tiền cả. Nhưng mọi người đều trả tiền, như tiền cúng dường cho Đức Phật.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Võ Phương Ngân

Võ Phương Ngân @ngan.vophng

Live a life I'll remember <3

Original by Andre Moreira