Đêm đom đóm Sankeien

Đến với đêm thần tiên cùng đom đóm

 Tác giả Sher Ying Wee   19-06-2017

Rất khó để tìm thấy đom đóm ở siêu đô thị Tokyo vì chúng chỉ sống gần nguồn nước rất sạch. Trong những năm gần đây, thành phố đã khá nỗ lực để khôi phục số lượng đom đóm bằng cách nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Ở Yokohama, vườn Sankei-en là một nơi tuyệt vời để ngắm chúng. Hãy ghé qua trang web này để biết chính xác ngày tổ chức, vì ngắm đom đóm ở đây thường kéo dài trong khoảng một tuần vào đầu tháng 6.

Hình ảnh bởi Sher Ying Wee
Thành viên JapanTravel
Phiên dịch bởi Quế Lục Kim

Tham gia bình luận