Đêm đom đóm Sankeien

Đến với đêm thần tiên cùng đom đóm

Tác giả Sher Ying Wee   19-06-2017
May 25
Jun 3
Nơi đến: Sankeien Garden, Yokohama, Kanagawa Khi: May 25th - Jun 3rd 2019 ,  10:00am - 8:00pm

Rất khó để tìm thấy đom đóm ở siêu đô thị Tokyo vì chúng chỉ sống gần nguồn nước rất sạch. Trong những năm gần đây, thành phố đã khá nỗ lực để khôi phục số lượng đom đóm bằng cách nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên. Ở Yokohama, vườn Sankei-en là một nơi tuyệt vời để ngắm chúng. Hãy ghé qua trang web này để biết chính xác ngày tổ chức, vì ngắm đom đóm ở đây thường kéo dài trong khoảng một tuần vào đầu tháng 6.

Was this article helpful?

Góp ý ?

0
0
Lục Kim Quế

Lục Kim Quế @Lục Kim Quế

Original by Sher Ying Wee

Bình luận