Thần cung Ise, Naiku

Vị thần Mặt Trời và thần của tổ tiên người Nhật Bản

Thần cung Ise, Ise Jingu, gồm hai ngôi đền chính ( Naiku và Geku ) và 123 ngôi đền phụ nhỏ hơn. Naiku thờ Thần Mặt Trời. Đây là vị Thần của tổ tiên các Thiên Hoàng, và cũng là vị Thần của mọi người dân Nhật Bản. Theo truyền thuyết, vị Thần này rời khỏi cung điện của mình vào 2000 năm trước và chu du qua nhiều nơi. Cuối cùng, Ngài quyết định dừng chân trên vùng đất gần sông Isuzu, nơi ngày nay là Naiku. Mọi công trình kiến trúc và phương tiện đã được đổi mới cứ sau mỗi 20 năm trong suốt 1300 năm qua. Đây có lẽ chính là cơ chế tột bậc về sự vĩnh hằng!

Thêm thông tin

Tìm hiểu thêm về Ise Jingu

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Bình luận

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.