Gia công gốm sứ ở Hasami

Quá trình trang trí gốm truyền thống

Tác giả Neal Dang   20-05-2016

Quá trình tạo hình trang trí gốm sứ ở Hasami, một ngôi làng ở tỉnh Nagasaki, như là một nghệ thuật truyền thống ở Nhật Bản. Bắt đầu từ các khoáng Cao lanh, tạo hình, sơn trang trí và nung gốm. Mỗi bước trong quá trình được làm bởi một nghệ nhân đặc biệt. Video này giới thiệu về quá trình sơn trang trí.

Như bạn thấy trên video, nghệ nhân tập trung vào mỗi chi tiết cho đến khi hoàn thành tác phẩm gốm sứ. Quá trình trang trí thì phụ thuộc vào mỗi góc nhìn của bạn, mỗi chi tiết tạo hình tinh tế thì rất cần thiết để tạo nên tác phẩm gốm sứ Hasami có giá trị cao.

Video bởi Neal Dang
Hội viên Japan Travel

Tham gia bình luận

An Nhiên 1 năm trước
I was there in the rainy days! :D