Kamigoto 1: Nhà thờ Ebukuro

Nhà thờ bằng gỗ cổ nhất ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, Công giáo bị chính phủ ngăn cấm từ đầu thời Edo đến đầu thời Minh Trị (1614 - 1873). Những người Nhật Bản theo Cơ đốc giáo muốn thoát khỏi sự áp bức đã lẩn trốn và thực hành tôn giáo bị ngăn cấm của mình một cách bí mật. Họ được gọi là 'Những người theo Cơ đốc giáo kakure (lẩn trốn)' và một số người trong đó đã trốn thoát đến quần đảo Goto; đó là lý do tại sao có nhiều nhà thờ ở đây. Nhà thờ Ebukuro được xây dựng vào năm 1882 và là nhà thờ bằng gỗ cổ nhất Nhật Bản. Mặc dù nhà thờ bị lửa thiêu cháy vào năm 2007 nhưng đã được xây dựng lại vào năm 2010, sử dụng những phần còn nguyên vẹn của nhà thờ ban đầu. Hãy xem các bức ảnh để biết thêm thông tin chi tiết.

Seri bài viết về đảo Kamigoto ở Nagasaki

1. Nhà thờ Ebukuro 2. Nhà thờ Aosagaura 3. Nhà thờ Kashiragashima
4. Công viên tưởng niệm Ryoma 5. Vẻ đẹp của đảo Kamigoto 6. Khách sạn Margherita

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.