Setsubun Mantoro

Nara báo hiệu mùa xuân bắt đầu

Early
Tháng 2
Nơi đến: Kasuga Taisha Shrine Khi: Early Tháng 2 2021
Notice: The dates for this event are not yet confirmed. This page will be updated once the official date(s) are announced by the event organizers. Please check the official event site for the latest info.

Setsubun báo hiệu ngày cuối cùng cho đến khi mùa xuân đến. Tại ngôi đền Kasuga Taisha ở Nara, hơn 3,000 lồng đèn trên tường xung quanh được thắp sáng. Truyền thống này đã được phát triển hơn 800 năm, được hiến tặng bởi dân chúng và hầu hết từ những binh lính samurai trong thời kỳ nội chiến.

Lễ hội này đưa bạn trở lại thời kỳ trước khi điện được phát minh. Có nhiều lồng đèn đá trong những khu vườn và lồng đèn treo trên những hành lang của ngôi đền, lồng đèn ngoài vườn được trang trí với những mảnh giấy Nhật ghi điều ước của mọi người. Ngày 3 tháng 2 là ngày chính thức chuyển mùa từ mùa đông sang mùa xuân; trong lúc này, đậu, những loại bùa may mắn và hình ảnh tạ ơn của chú ngựa là những vật dụng rất phổ biến, vì chúng có ý nghĩa một cuộc sống lâu dài.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Original by Jessica Lin

Bình luận