Những chú khỉ đuôi ngắn, khỉ đầu chó và khỉ mũ

Những loài linh trưởng của Khu Nature Land sở thú Okinawa

Tác giả Michael Flemming   

Linh trưởng là một trong những loài điển hình trong khu Nature Land của sở thú và bảo tàng Okinawa. Có hơn một chục loài được bảo tồn tại sở thú bao gồm tinh tinh, khỉ, khỉ macaca, khỉ mũ và khỉ đầu chó . Tất cả dường như hạnh phúc và được chăm sóc tốt cũng như vô cùng tò mò và năng động. Sở thú và bảo tàng Okinawa ở thành phố Okinawa là vườn thú cực ở nam của Nhật Bản.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Hai Nguyen

Hai Nguyen @hai.nguyen

I'm a big fan of Japan culture

Bài viết gốc của Michael Flemming