Công viên lịch sử Yoshinogari

Trải nghiệm thời kỳ Yayoi của Nhật Bản tại nơi tuyệt vời này

Tác giả Senén Germade   

Thời kỳ Yayoi là một thời kỳ rất dài của lịch sử kéo dài khoảng 700 năm (400 TCN - 300 AD). Địa điểm khảo cổ Yoshinogari là một nơi có giá trị học thuật lớn, vì nó chứa đựng phần còn lại của các cấu trúc và hiện vật cổ xưa từ tất cả các giai đoạn của thời kỳ cổ xưa kéo dài này. Dựa trên kết quả khảo sát khai quật được tiến hành cho đến nay, họ đang tiến hành xây dựng lại các cấu trúc từ nửa sau của thời kỳ Yayoi muộn, khi khu định cư đã được thông qua. Từ Ga Saga đến Ga Yoshinogari Koen chỉ mất 10 phút đi tàu. Nếu bạn muốn trải nghiệm một chút về lịch sử của Nhật Bản cổ đại, hãy dành vài giờ trong công viên lịch sử vĩ đại này.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Loan Truong

Loan Truong @loan.truong

Original by Senén Germade