Chichibu Meisenkan

Trải nghiệm quá trình dệt tơ tằm Nhật Bản

Đây là chuyến thăm thứ hai của tôi đến Chichibu Meisenkan ở thành phố Chichibu, một bảo tàng nơi bạn có thể trải nghiệm việc tạo một loại tơ lụa đặc biệt của Nhật Bản ở Chichibu Meisen. Bên cạnh các khu vực nổi tiếng ở Gunma và Nagano, Chichibu cũng nổi tiếng với việc sản xuất tơ thô và hàng tơ tằm trong thời kỳ Minh Trị và cho đến khi bắt đầu giai đoạn Showa. Lụa thô là mặt hàng xuất khẩu chính của Nhật Bản vào thời điểm đó. Sau đó, Viện công nghiệp dệt Chichibu trở thành viện bảo tàng hàng tơ tằm, và bảo tàng tiếp tục giới thiệu kỹ thuật của Chichibu Meisen cho đến ngày nay.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.