Mỏ vàng Toi ở Tây Izu

Chuyến đi qua đường hầm, bảo tàng và đãi vàng

Mỏ vàng Toi nằm ở Tây Izu. Khi vào đây, bạn sẽ được đi quanh các đường hầm, xem mô tả về quá trình đào vàng và ghé thăm bảo tàng trưng bày thỏi vàng lớn nhất thế giới có thể chạm vào; bạn cũng có cơ hội thử đãi vàng. Sau khi tìm thấy vàng, bạn có thể thử kem wasabi.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.