Tượng Narabi Jizo ở Nikko

74 bức tượng đá trải dài 100 m gần sông

Nằm trong khu vực Kanmangafuchi của Nikko, những bức tượng đá Jizo này được xếp thành hàng trước bức tường và trải dài hàng trăm mét, nhìn xuống sông Daiyagawa. Jizo là những người bảo vệ linh hồn của du khách và trẻ em chưa sinh. Các bức tượng ở đây còn được gọi là “Bake Jizo" hoặc "Jizo ma" rõ ràng bởi vì mỗi khi bạn đếm chúng thìsố lượng lại khác nhau! Hoặc có lẽ đó là bởi vì một số bức tượng bị mất đầu( trong những trận động đất hoặc lũ lụt?). Tuy nhiên, những cái đầu bên cạnh các thân của bức tượng Jizo; mãi mãi bên nhau, nhưng mãi mãi rời xa nhau.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.