Lễ hội đi trên lửa núi Takao

Hiwatari-sai tại ngôi đền Yakuoin

Sun
Mar 12
Nơi đến: Yakuoin Temple Khi: Sunday - Mar 12th 2017,  12:00am - 12:00am

Trên đỉnh núi Takao phía Tây Tokyo vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng ba mỗi năm, chứng kiến quang cảnh ấn tượng đi bộ trên lửa được tổ chức tại ngôi đền Yakuoin. Khi những vị sư yamabushi chân trần bước đi trên than hồng một cách can đảm trong khi tụng kinh và cầu nguyện bình an, tẩy sạch tâm hồn họ trước mọi sự ô uế.

Những người xem cũng tham dự sự kiện trong buổi lễ một lần khi ngọn lửa chính hơi tàn đi, nói chung là an toàn hơn cho du khách để tham gia. 

JapanTravel Featured
JapanTravel Featured
28-01-2017