Mandarake ở Shibuya

Truyện tranh Manga, anime, biểu tượng hành động, trang phục và video game

Tác giả Sara Pretelli   

Mandarake là chuỗi những cửa hiệu bán truyện tranh cũ như manga, anime, các biểu tượng hành động, video game cũ và những loại hàng hóa liên quan. Những cửa hiệu này nằm trên các quận: Shibuya, Akihabara, Nakano, Ikebukuro. Đoạn phim được quay tại cửa hiệu ở Shibuya, nơi lớn nhất, được xây dưới một nhà kho khổng lồ dưới lòng đất bên trong tòa nhà BEAM.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Bài viết gốc của Sara Pretelli

Bình luận