Tokyo no Kage: Câu chuyện về những chiếc bóng và thành phố

Uống rượu từ tách rỗng, câu chuyện nhân sinh triết lý sâu sắc.

Tác giả Allan Murphy   

"Uống rượu từ cái tách rỗng" là một Zen - một trạng thái tinh thần, một cụm từ để thiền định, với ý nghĩa nói về một thứ gì đó trong khi nó không thực sự có ở đó. Đối với tôi, về mặt hình ảnh, cái bóng có ý nghĩa hơn rất nhiều so với định nghĩa lý học "một khu vực bóng tối được tạo ra khi một nguồn ánh sáng bị chặn"; bóng đổ dường như tạo ra một chiều không gian khác. Chúng là sự kết hợp của một loạt biến số: vị trí của mặt trời, thời tiết nói chung, vật thể bất động (tòa nhà, cây cối), và đặc biệt là các vật thể di động (người, xe cộ, một cái thang được đặt như vậy). Sau đó, nó còn là cái cách mà một người nào tưởng tượng bằng chính thế giới quan của riêng mình khi nhìn thấy. Và sau cùng, vì bóng tối là thoáng qua, phần nhiều sẽ không bao giờ tái hiện lại, nó cho ta khả năng để nhìn thấy những gì không thể được nhìn thấy.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Đăng Trần Hải

Đăng Trần Hải @dang.tran.hai

Original by Allan Murphy