Đặc trưng du lịch mới nhất

Lễ hội mùa Đông ở Akita

Vài lễ hội mùa Đông để viếng Akita

Nhà hàng bên hồ Orae

Bia tươi và bến nước

Nyuto Onsen

Cuối cùng đã có một nơi nào đó đáng quảng bá

Khách sạn Folkloro Kakunodate

Sự hiếu khách của người Nhật ở một thị trấn samurai xưa