Đặc trưng du lịch mới nhất

Hòn đảo Sado

Hòn đảo với nhịp trống

Vách đá Kakuda

Vách đá núi lửa cháy đen vươn lên trên biển Nhật Bản

Cộng đồng thảo luận

Vách đá Kakuda

Vách đá núi lửa cháy đen vươn lên trên biển Nhật Bản

Biển muốn yên mà gió chẳng lặng, cứ đẩy sóng xô vào vách đá bắn tung tóe! 🌀🌀🌀🎊🎊🎊