Tượng 12 con giáp ở thị trấn Narita

Những con vật làm từ đá

Mười hai con giáp (Cung Hoàng đạo Trung Quốc) cũng rất phổ biến ở Nhật Bản. Mười hai loài động vật của lịch hoàng đạo là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Mỗi năm được gán với một con giáp và cứ 12 năm thì lặp lại một chu kỳ.  Theo truyền thống thì cung Hoàng đạo Trung Quốc bắt đầu với năm con chuột ( Tý ). Mỗi con giáp cũng được liên hệ với nột tháng trong năm và cũng với một mùa. Những con giáp này cũng đánh dấu một giờ trong ngày. Những người sinh ra trong năm của con giáp nào được tin rằng mang theo những đặc điểm của loài vật đó, điều có thể trợ giúp hay cản trở một mối quan hệ.  Một ứng dụng quan trọng của cung Hoàng đạo Trung Quốc là nhằm xác định xem liệu hai người có hoà hợp với nhau trong tình yêu hay bất kỳ mối quan hệ nào khác. Ngày xưa, người ta rất tin vào sự hoà hợp giữa mười hai con giáp và thường liên hệ đến nó ngay cả trước khi tình yêu bắt đầu. Thậm chí ngày nay, vẫn còn có người tin vào điều đó. Đến thăm Thị trấn Narita, tôi bắt gặp đồng hồ 12 con giáp, và trông thấy tượng Tý bằng đá, rồi đến Sửu. Đi dọc theo con phố, tôi gặp và chụp hình những cung Hoàng đạo Trung Quốc này, trừ con gà ( Dậu ) - tôi chẳng biết là nó đã biến đi đâu!

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve JapanTravel.com
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.