Bù nhìn ở Kaminada

Từ thân thiện đến đáng sợ

Những chú bù nhìn truyền thống, đáng yêu và cũng đồng thời đáng sợ có thể được tìm thấy ở Kaminada và các địa điểm khác ở Ehime trong suốt mùa thu hoạch lúa. Trong khi dân số ở khu vực nông thôn này giảm từng ngày thì số lượng giống bù nhìn có vẻ như đang tăng dần dần. Trùng hợp ư?

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.