Aizu-Wakamatsu

Aizu-Wakamatsu

Tác giả Tom (Admin)   

Aizu-Wakamatsu là thủ đô của vùng Aizu ở phía nam lưu vực Aizu, và trở thành trung tâm khu vực với việc xây dựng thành Tsurugajo vào năm 1384.

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Hải Linh

Hải Linh @linh.inh

Original by Tom (Admin)

Bình luận