Aizu-Wakamatsu

Aizu-Wakamatsu

Aizu-Wakamatsu là thủ đô của vùng Aizu ở phía nam lưu vực Aizu, và trở thành trung tâm khu vực với việc xây dựng thành Tsurugajo vào năm 1384.

0
0

Bình luận