Những chiếc nắp cống ở Kobe

Thiết kế đặc biệt và chú ý đến từng chi tiết

Kobe, nằm trong danh sách Thành phố thiết kế của UNESCO, đã tận dụng khả năng sáng tạo của mình để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của khu vực. Có thể cảm nhận sự sáng tạo trong thiết kế ở khắp thành phố, trong đó có những chiếc nắp cống. Hãy xem trong bài viết này.

0
0
Bài viết này có ích không?
Help us improve the site
Give Feedback

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.