Trung tâm Sumo Tatsunami

Nơi luyện tập uy tín ở Tsukuba-mirai

Tác giả Tom Roseveare   

Trung tâm huấn luyện Sumo ở Tsukuba-mirai, Ibaraki, là một trong những trung tâm uy tín trong lịch sử Sumo. Được thành lập năm 1876 bởi Onigazaki, người nổi bật đương thời trở lại vào năm 1915. Asahiyutaka Katsuteru là người quản lý cao nhất của Tatsunami và đã dẫn dắt trung tâm kể từ năm 1999.

Trung tâm thì không mở cửa dễ dàng cho khách du lịch thông thường, mặc dù cần phải đăng ký trước với người quản lý Hội Tatsunami-beya (áp dụng phí thường niên). Thành viên được cho phép vào tham dự những buổi tập và sự kiện nhiều lần  trong khu vực.

Phim được quay bằng Sony Action Cam

Bài viết này có ích không?

Đề xuất thay đổi

0
0
Neal Dang

Neal Dang @minh.nhut.dang

I am Neal from Vietnam. I am keen on traveling and exploring new places. I usually try to get out of the comfort zone to experience the fresh air in the new regions, new countries. Typically, just like anyone else, I am a big fan of reading books, listening to music and spending time with friends,... "It's another rainy day, Everything has gone away. Yet there's still a day, For you and me come to stay!" *Summer, summer Jump into the sea water! Picking some seaweed, Catching a starfish!* Flying high above the sky, Against the strong wind with the cloud white. Dancing wise through the stormy nights, And afterward coming the sunshine!

Original by Tom Roseveare

Bình luận