Hoa anh đào trên núi Yoshino, Nara

Nổi danh trong thơ ca: biểu tượng hoa mùa xuân

Tác giả Stephanie Marley   07-02-2017

  Tôi có được yên nghỉ

dưới cội hoa anh đào

đang nở rộ

vào một đêm trăng sáng

của mùa xuân?

 - Thiền sư Saigyo (1118-1190) -

Hình ảnh bởi Stephanie Marley
Thành viên Japan Travel
Phiên dịch bởi Diệu Anh Hoàng