Hoa anh đào trên núi Yoshino, Nara

Nổi danh trong thơ ca: biểu tượng hoa mùa xuân

Tác giả Stephanie Marley   07-02-2017

  Tôi có được yên nghỉ

dưới cội hoa anh đào

đang nở rộ

vào một đêm trăng sáng

của mùa xuân?

 - Thiền sư Saigyo (1118-1190) -

Was this article helpful?

Góp ý ?

0
2
Diệu Anh Hoàng

Diệu Anh Hoàng @diệu.anh.hoàng

Secret Garden

Original by Stephanie Marley