Bay trên những thửa ruộng bậc thang

Lúa vùng núi sẵn sàng để thu hoạch

Những cánh đồng phù sa ở Nhật thì phổ biến và là trung tâm nông nghiệp của quốc gia, nhưng những thửa ruộng bậc thang ở vùng núi có thể là những vùng đất nông nghiệp đẹp nhất. Những cánh đồng trước khi thu hoạch thường được phân chia với màu đỏ higanbana, hoặc hoa loa kèn nhền nhện. Hãy cưỡi trên những ngọn gió phía trên những ruộng lúa theo bậc thang trên núi bên ngoài ngôi làng Mitsuse ở vùng nông thôn Saga.

0
0

Bình luận